PROJEKT

Projekt turbiny wykonany zgodnie z wymaganiami normy "IEC 61400-2-13 część 2. Małe turbiny wiatrowe" w odniesieniu do warunków wiatrowych, wymagań materiałowych i współczynników bezpieczeństwa. Zachowanie i obciążenia turbiny modelowane przy użyciu własnego symulatora (teoria kaskadowa) i programu QBlade (teoria linii podnoszącej), z uwzględnieniem dynamicznego przeciągnięcia, krzywizny przepływu powietrza i efektów turbulencji.

01
01

W celu analizy osiągów turbiny i obciążeń aerodynamicznych stworzono symulator oparty na Teorii Kaskadowej.

02
02

Wyniki z symulatora Axowind są bardzo zbliżone do wyników uzyskanych przez QBlade - program symulacyjny firmy Wind Energy Group z Berlińskiego Instytutu Technologicznego.

03
03

W procesie projektowania turbiny wykorzystano Metodę Elementów Skończonych (PATRAN/NASTRAN), w której odwzorowano wszystkie szczegóły turbiny.

04
04

Jeśli chodzi o samą turbinę - generator również został modelowany za pomocą MES w celu obliczenia ugięć i obciążeń wewnętrznych.

05
05

Naprężenia i odkształcenia w łopatach kompozytowych zostały przeanalizowane zgodnie z normą IEC 61400-2 część 2 "Małe turbiny wiatrowe".

06
06

Charakterystyka dynamiczna turbiny została obliczona przy użyciu modelu MES, który obejmował również wieżę wykonaną na zamówienie. Zakres analizy dynamicznej obejmował mody normalne, pasmo przenoszenia i dynamikę wirnika (NASTRAN).

07
07
Diagram Campbella ilustruje normalne tryby, które zostały dostrojone tak, aby uniknąć rezonansu.