OSIĄGI

01
01
Przewidywane osiągi turbiny opierają się na szczegółowej analizie aerodynamicznej z wykorzystaniem symulatora.
02
02

Powyżej nominalnej prędkości wiatru 11 m/s turbina jest kontrolowana w trybie przeciągnięcia poprzez utrzymywanie stałych obrotów.