NAGRODY

Axowind otrzymał Nagrodę BlueSky przyznaną przez Akademię Energii Odnawialnej miasta Shenzhen w Chinach za projekt 15 kW VAWT (TBD). Najlepsze na Świecie Scenariusze Inwestycyjny 2018 roku, dotyczący zastosowania Nowych Technologii na polach Ekologicznych i Niskoemisyjnych.

Axowind został również zaproszony na konferencję weryfikacyjną 2MW Pionową Turbine w Guanzhon w Chinach w 2018 roku