INSTALACJA

Turbina może być wzniesiona na podstawie (inżynier budownictwa w celu potwierdzenia i zatwierdzenia projektu w oparciu o lokalne warunki).

01
01

Preferowaną metodą montażu turbiny jest betonowy fundament ze stalowymi prętami zbrojeniowymi.

02
02
Fundament może być wykonany na miejscu przy użyciu wykonawcy z doświadczeniem w branży betoniarskiej/budowlanej.
03
03
Hydrauliczny system montażu został zaprojektowany specjalnie dla turbiny, wykorzystując siłowniki hydrauliczne o udźwigu 50T.
04
04
Wieża jest montowana w pozycji poziomej, a następnie montowany jest generator na górnym końcu wieży.
05
05
Rozpórki i łopatki montuje się na poziomie podłoża bez pomocy specjalistycznych narzędzi.
06
06
Po zamontowaniu wszystkich części turbiny na poziomie gruntu, turbina jest podnoszona do pozycji roboczej za pomocą podwójnych siłowników hydraulicznych.
07
07
Na końcu całego procesu - jedynym brakującym elementem jest sam wiatr...